מה זה מס שבח מקרקעין?

שבח מקרקעין, על פי דיני מקרקעין, הוא הגידול בערך של נכס נדל"ן מסיבות שאינן קשורות לפעולות שמבצע בעל הנכס בנכס עצמו, אלא על גורמים חיצוניים שהביאו לשינוי בערכו. מס שבח מקרקעין הוא מס שמוטל על בעלים של נכס נדל"ני בעת

קרא עוד

הפטור ממס שבח

הפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים

בואכם למכור את הדירה שלכם או את הדירה השניה שלכם או דירה שקיבלתם במתנה עליכם לבדוק האם חלה עליכם החובה לתשלום מס שבח ובמאמר המוצג לפניכם תוכלו לבדוק האם אתם פטורים.ישנם 3 נושאים\פרקים לגבי

קרא עוד

מטרת היטל השבחה

מטרת היטל השבחה – מטרת היטל השבחה הוא כיסוי הוצאותיה של הרשות המקומית העוסקת בתכנון ופיתוח מקרקעין לציבור.

היטל ההשבחה – נובע מעצם עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכנית , מתן הקלה או התרת שימוש חורג , כל המוזכרים 

קרא עוד

מושגים בעולם המקרקעין

מהם הפחתים במבנה

ישנם מספר סוגי פחתים במבנה ולהלן סקירה קצרה

  • פחת סביבתי – ירידת שווי כתוצאה מגורם חיצוני כגון כביש סואן , אנטנה סלולרית .
  • פחת פיזי – ירידת שווי כתוצאה מחלקים פגומים במבנה כמו התפוררות טיח או התפוררות
קרא עוד